Urban design and design code
Program: 5.5ha; regeneration strategy for 450 single family houses and apartments
Client: Eigen Haard
Phase: completed, 2009

Middengebied Zuid is één van de deelgebieden van het vernieuwingsplan Overtoomse Veld in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. Maccreanor Lavington heeft voor dit het stedenbouwkundig plan uitgewerkt en een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Door het verbeteren van (openbare) ruimten middels onderscheid in vormgeving van openbare, collectieve en private ruimten, door een gevarieerd aanbod van zowel koop- als huurwoningen met verschillende oppervlakten in een diversiteit aan gebouw- en woningtypes, worden de reeds bestaande kwaliteiten benut en versterkt. Het plan vormt een bescheiden, rustig decor voor een herkenbare levendige woonwijk.

De openbare groene route door het hart van het plan vervlecht het gebied met de stad en vormt een verbinding tussen het Spoorpark aan de westkant en het Rembrandtpark in het oosten. De bebouwing oriënteert zich op de openbare ruimte, of anders gezegd, de voorkanten van de woningen zijn gericht op de openbare ruimte.

Het plan kent zes bouwblokken met dezelfde bouwblok typologie en toch zijn geen van de zes blokken gelijk. De typologie van het bouwblok is hybride, verschillende woningtypologieën zoals eengezinswoningen, maisonnettes, woon- werkwoningen en appartementen komen in alle zes blokken terug maar steeds in een iets andere samenstelling afgestemd op de context. Het blok is hybride in programma, in afmeting, in hoogte en in mate van openheid.