Development Framework Plan i.s.m. DTZ en Alan Baxter & Associates
Programma: 40ha herstructurering van stadscentrum
Opdrachtgever: English Partnerships en Basildon Renaissance Partnership
Fase: gerealiseerd, 2005

Basildon ligt 50 km ten oosten van Londen, heeft in 2005 120.000 inwoners en was in de jaren ’50 een van de eerste ‘New Town’ projecten, die een naoorlogs, op de toekomst gericht antwoord waren op de behoefte aan nieuwe woonkernen. Het optimisme van de New Towns betrof vooral de wens definitief af te rekenen met armoede en verval, die te lang de dagelijkse realiteit hadden getekend. Nu, ruim 50 jaar later, zijn deze New Towns hard toe aan een grondige renovatie. Hoewel het gebied economisch gezien floreert, lijdt het huidige centrum aan leegstand en verval. Vooral het gebrek aan investeringen, de populariteit van nabijgelegen grootschalige shopping malls alsook de op zonering en functiescheiding gebaseerde New Town concepten droegen bij aan de dalende populariteit van het steeds verder in isolement rakende centrum.
MaccreanorLavington kreeg de opdracht een ontwikkelingstrategie te ontwerpen waarmee het centrum weer een bij de rest van Basildon betrokken bloeiend en dynamisch geheel kan worden. Inzet van de strategie is het centrum tot een diverse, multifunctioneel en aantrekkelijke verblijfslocatie te transformeren. Een plek waar het prettig toeven is en waar men graag naar terugkeert. Hiertoe wordt de oude structuur geheel herzien en krijgt het centrum een groene facelift. Er ontstaan nieuwe, rijk beplantte pleinen en straten, een bestaand park wordt tot stadspark omgevormd. Om de heterogeniteit van het centrum te waarborgen worden, naast bestaande winkelvoorzieningen, tevens woon-, bedrijfs- en sportaccommodatie in het centrumgebied geďntegreerd.
Nieuwe gebouwen verrijzen en winkels worden van hedendaagse gevels voorzien. Tenslotte spelen nieuwe verbindingsroutes en transportfaciliteiten van en naar het centrum een grote rol in het succes van het regeneratieproces. Met de implementatie van het plan zal dit verpauperde jaren ’70 stadje straks zijn toegesneden op de wensen en behoeften van de 21ste eeuw.