Woningbouw
Programma: 68 appartementen, 60 eengezinswoningen
Opdrachtgever: Bouwfonds Woningbouw
Fase: gerealiseerd, 2001

In de negentiende eeuw was het tussen de Rotterdamse Maas- en Rijnhaven gelegen schiereiland Katendrecht een idyllische pleisterplaats op de route van Amsterdam naar Antwerpen. In de eerste helft van de twintigste eeuw ontwikkelde de wijk zich als bruisend centrum van het maritieme uitgaansleven, maar vanaf de jaren zestig, toen de haven zich in westelijke richting ontwikkelde raakte de wijk in verval. De laatste decennia had Katendrecht de reputatie een van de meest verwaarloosde en verloederde wijken in Rotterdam te zijn en werd het imago grotendeels bepaald door prostitutie, straatgevechten en drugsoverlast. Net als bij vele andere historische havengebieden word eind twintigste eeuw de schoonheid van het gebied herontdekt. Het schiereiland ondergaat een volledige metamorfose en veranderd van zwaar verpauperde achterstandswijk in een levendige, aan het centrum van de stad gerelateerde woonwijk.
De nieuwe planvorming voor Katendrecht kampte met complicaties. Enerzijds was het ambitieniveau hoog en voortvarend anderzijds moest er uiterst omzichtig worden omgegaan met de angst van bewoners het oude buurtgevoel te verliezen. Het stedenbouwkundige plan werd daarom in nauwe samenwerking met de bewoners en de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting ontwikkeld.
De bebouwing grenzend aan de haven en rivierzijde is grootschalig van opzet, oogt riant en robuust en refereert hiermee aan de havenarchitectuur. De bebouwing in het middengebied is kleinschaligere en informeler van opzet en heeft een ‘back-to-back’ typologie die nog in een groot aantal gebieden in Rotterdam terug te vinden is. Door deze opzet vormen de nauwe straten in het een gemeenschappelijke semi-openbare ruimte waar het buurtgevoel floreert en de kinderen veilig kunnen spelen. Langs de kade wordt een groen park ontwikkeld waar men kan genieten van een fantastisch uitzicht over de rivier. Het centrum van Rotterdam is opeens heel dichtbij.