Woningbouw
Programma: 161 appartementen, 36 eengezinswoningen, 2.800m² commerciële ruimte
Opdrachtgever: Bouwfonds Fortis
Fase: gerealiseerd, 2008

Parkhaven in Dichterswijk West is onderdeel van een grootschalig reconstructieplan voor, de vlakbij het Centraal Station gelegen, uit de jaren dertig stammende, ‘Dichterswijk’ in Utrecht. Het gebied ligt naast de Jaarbeurs en aan de voormalige Veilinghaven, in de vorige eeuw nog een belangrijk centrum voor grote groente en fruitveilingen, nu stedenbouwkundige ruggengraat van de nieuwe uitbreiding. Het project Parkhaven van MACCREANORLAVINGTON vormt de begrenzing van deze historische haven en bestaat uit een opmerkelijk bouwblok met een totaal van 220 nieuwe woningen. Het nieuwe blok is geïnspireerd op een stedenbouwkundige typologie die veelvuldig in de stad Utrecht voorkomt: open blokken met vrij toegankelijke, los opgezette binnenterreinen die deel uitmaken van een cruciaal netwerk van de stad doorkruisende looproutes. In de Parkhaven wordt dit principe vertaald naar het ontwerpen van een vergroot, open, uit vier losse delen bestaand bouwblok dat de begrenzing vormt van over het binnenterrein verspreidde blokjes rijtjeswoningen. Inzet van het stedenbouwkundig citaat is het naar de stad toe versterken van de door informele looproutes bepaalde infrastructuur. De vier appartementengebouwen vormen, door vergelijkbaar materiaalgebruik en detaillering, een architectonische eenheid maar hebben toch ook een duidelijk van elkaar te onderscheiden uitstraling. Binnen het overtuigende gebruik van rode baksteen met witte kozijnen, die zinspelen op de jaren dertig context en de in het oog springende, sterk overgedimensioneerde designbalkons, bepaalt een heldere invulling van een complex gebruiksprogramma de verschillen. Het parkachtig groene binnenterrein contrasteert op alle fronten met de hoogstedelijke allure van z’n begrenzingen: het terrein is overdag vrij toegankelijk, is ‘s nachts gesloten, is autovrij door ondergrondse parking en met z’n veertigtal eengezinswoningen met privé-tuinen een verrassend landelijke oase. Met de ontwikkeling van de Parkhaven als nieuw stedelijk front heeft Dichterswijk zowel in visueel als logistiek opzicht een nieuwe verbinding naar het centrum van de stad.