Lagere en kleuterschool
Programma: 1.550m² lagere en kleuterschool met 11 klaslokalen, multifunctionele ruimte, eetzaal, 5.125m² buitenaanleg
Opdrachtgever: Het Gemeenschapsonderwijs
Fase: gerealiseerd, 2009

In het Belgische Heverlee, in de tuin van een historische villa met uitzicht op het monumentale zestiende-eeuwse park van kasteel Arenberg, ooit bewoond door Karel I en Anna de Croy, nu eigendom van de universiteit van Leuven, bevindt zich basisschool ‘De Klare Bron. De op deze prachtige locatie gelegen oude, uit losse paviljoens bestaande methodeschool, waarbij de filosofie ’leven om te leren en leren om te leven’ invulling geeft aan het projectgerichte onderwijs, is in verval geraakt en toe aan vervanging. In 2005 wordt met een prijsvraag gezocht naar een ontwerp voor een nieuwe school.

Het door MaccreanorLavington gewonnen ontwerp benadrukt het belang van de historische setting: met de van de weg afgelegen situering en ingetogen uitstraling van het nieuwe gebouw blijft de villa het visuele boegbeeld van de school. Ook laat het nieuwe ontwerp zich inspireren door de ongedwongen sfeer die de individuele gebouwtjes van de oude school met de daarom heen verspreidde buitenruimte uitstraalden. Deze informele opzet komt in de nieuwe school in verschillende gedaanten terug. Zo heeft elke leefgroep in het verlengde van het klaslokaal haar eigen, door de kinderen zelf in te richten schooltuin, is er een gemeenschappelijke moestuin, boomgaard, patio en klassieke speeltuin. Daarnaast is er een bijzondere vijf meter brede speelgang die de ruggengraat van het ontwerp vormt en een alternatief is voor de traditionele, puur als ontsluitingselement functionerende gangruimte. Naast ruimtelijke verbinding naar de klassen, is de speelgang een leer- en ontmoetingsruimte die al naar gelang de behoefte door leraren en leerlingen bij het onderwijs kan worden ingezet. De gang verbindt ook naar de zogeheten ‘polyvalente zaal’, een multifunctionele ruimte voor bijzondere schoolactiviteiten.
De nieuwe ‘Klare Bron’ wordt een uitdagende, de fantasie prikkelende leefomgeving waar het ideaal van samenwerking en sociale interactie op alle fronten in het gebouw tot uitdrukking komt.